www.treteyskiy.org По-русски Українською
 
Новини

8 жовтня 2008
Колектив Третейського суду при Українському правовому союзі вітає всіх юристів України з професійним святом!

29 вересня 2008
30 вересня 2008 року виповнюється чотири роки з дня реєстрації Третейського суду при Українському правовому союзі. З початку своєї діяльності Третейським судом при Українському правовому союзі розглянуто більше 1000 справ.
Основні категорії розглянутих спорів: стягнення заборгованості, звернення стягнення на заставлене майно, визнання права власності на майно (рухоме та нерухоме), визнання договорів дійсними, визнання договорів недійсними.
До списку третейських суддів Третейського суду при Українському правовому союзі входять 67 арбітрів.

14 травня 2008
У Верховній Раді України зареєстрований проект Закону про внесення змін та доповнень до Закону України "Про третейські суди"
http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=32433 

Джерело: www.rada.gov.ua

6 травня 2008
Требуйте оформления права постоянного пользования земельным участком, если он был закреплен за объектом недвижимости при его приобретении в период с 15.03.1991 года до 01.01.2002 года.

Право постоянного пользования земельным участком за собственником объекта недвижимости, приобретенного во время действия Земельного кодекса Украины от 18.12.1990 года (с 15.03.1991г. по 01.01.2002 г.), было подтверждено Постановлением Высшего хозяйственного суда Украины от 26.02.2008 г.
Суть спора: Решением Хозяйственного суда г. Киева от 27.07.2007 г. иск ООО «З» к Киевскому городскому совету о признании права постоянного землепользования удовлетворен полностью. Постановлением Киевского апелляционного хозяйственного суда от 27.11.2007 года решение суда первой инстанции оставлено без изменений.
Кассационная жалоба Киевского городского совета оставлена без удовлетворения, а решения вышеуказанных судов без изменений, со ссылкой на следующие обстоятельства.
По договору купли-продажи недвижимого имущества от 04.10.1993 года ПБК «З» (истец является правопреемником) приобрел здания, сооружения санатория. В этом договоре также определялись размеры закрепленного за объектом недвижимости земельного участка.
Уклонение городского совета от оформления права пользования земельным участком является нарушением права истца на пользование земельным участком, которое он приобрел в соответствии с нормой статьи 30 Земельного кодекса Украины от 18.12.1990 г.
Согласно части первой статьи 30 Земельного кодекса Украины (от 18.12.1990 г.) при переходе права собственности на здание и сооружение вместе с этими объектами переходит в размерах, предусмотренных статьей 67 этого Кодекса, и право собственности или право пользования земельным участком без изменения его целевого назначения.
Кассационной инстанцией было учтено, что пункт 6 Переходных положений Земельного кодекса Украины от 25.10.2001 года, предусматривающий, что юридическим лицам, которые имеют в постоянном пользовании земельные участки, но по этому Кодексу не могут их иметь на таком праве, предоставлен определенный срок (до 1 января 2008 года) для переоформления права аренды на эти участки признан неконституционным.


Юрий Слипченко, http://www.yrsovet.blogspot.com

16 січня 2008
14 січня 2008 р. Конституційний Суд України оприлюднив прийняте 10 січня 2008 р. Рішення у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень абзаців сьомого, одинадцятого статті 2, статті 3, пункту 9 статті 4 та розділу VIII «Третейське самоврядування» Закону України «Про третейські суди» (справа про завдання третейського суду).
Конституційний Суд України вирішив визнати такими, що відповідають Конституції України (є конституційними), положення Закону України «Про третейські суди» від 11 травня 2004 року № 1701-IV, а саме:
- абзацу сьомого статті 2, статті 3 (щодо завдання третейських судів захищати порушені чи оспорювані права або охоронювані законом інтереси сторін спору);
- абзацу одинадцятого статті 2, пункту 9 статті 4, частин першої, другої, третьої, четвертої статті 58 (щодо третейського самоврядування).

Джерело: www.ccu.gov.ua

11 січня 2008
У Проекті Програми діяльності Уряду «Український прорив: для людей, а не політиків», оприлюдненому на сайті «Урядовий портал» /www.kmu.gov.ua/ у пункті 2.3. «Справедливе, неупереджене та доступне судочинство» розділу ІІ «Сучасна європейська держава» визначено вжити ефективних заходів також для забезпечення розвитку інституту третейських судів та процедур медіації (примирення).

 
© Третейський суд при Українському правовому союзі.
Всі права захищено.
 
Зроблено в Веб-майстерні Фокс
Інформація про проект